Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Обучение

    Обучение на тема “Нови методи за картографиране на селищата чрез програмата here.com”

    Дата: 11 декември 2014

    Публикувано на 23/11/2014