Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Обучение

    Обучение на тема “Нови методи за картографиране на селищата чрез програмата here.com”

    Дата: 11 декември 2014

    Публикувано на 23/11/2014