Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Ден на отворените врати на ФПН

    На 15 декември 2016 факултетът по природни науки организира Ден на отворените врати.

    Публикувано на 28/11/2016