Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Практическо обучение за студенти-магистри

    • Организатор: фирма „Проген“
    • Дата: 21-24 февруари 2017
    Публикувано на 16/01/2017