Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Практическо обучение за студенти-магистри

    • Организатор: фирма „Проген“
    • Дата: 21-24 февруари 2017
    Публикувано на 16/01/2017