Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Представяне на програмата „Заедно в час”

    Представяне на програмата „Заедно в час” за привличане и развитие на мотивирани млади специалисти за позитивна промяна в училище и в образователната система

    Дата: 29 октомври 2014

    Публикувано на 19/09/2014