Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Публична лекция на акад. Тодор Николов от БАН

    Публична лекция на тема “Състоянието на планетата – глобални проблеми и глобални отговорности” на акад. Тодор Николов от БАН

    Дата: 3 май 2018

    Публикувано на 19/04/2018