Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Дарина Христова Бъчварова

    Тема: В света на многоножките

    Дата: 20 март 2018 г., 13,00 ч.

    Зала: 309, Корпус 1

    Публикувано на 18/02/2018