Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Ивайло Кънчев Иванов

    Тема: On the Biochemical Mechanism of Action of the Organophosphorus Poisons

    Дата: 27 септември 2014 г., 11,00 ч.

    Зала: Актова зала, ДИКПО – Варна

    Публикувано на 05/08/2014