Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Петя Николаева Петкова

    Тема: В света на 3d и 4d елементите

    Дата: 20 ноември 2013 г., 13,00 ч.

    Зала: 419, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 02/10/2013