Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Росица Димитрова Давидова

    Тема: Черупчестите амеби (Amoebozoa, Rhizaria): разнообразие и разпространение

    Дата: 28 септември 2013 г., 12,00 ч.

    Зала: 55, ДИКПО – Варна

    Публикувано на 28/08/2013