Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Ваня Петрова Колева

    Тема: Antiproliferative and apoptotic activity of Br-containing oxaphosphole

    Дата: 27 септември 2015 г., 11.20 ч.

    Зала: Заседателна зала, ДИКПО – Варна

    Публикувано на 28/08/2015