Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Веселка Сидерова Радева

    Тема: Обучението по природни науки и връзката средно-висше образование

    Дата: 05.10.2013 г., 10,00 ч.

    Зала: 518, Корпус 3 на ШУ

    Публикувано на 15/09/2013