Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на проф. д-р Димчо Захариев Иванов

    ТемаНеобикновените растения

    Дата: 13 февруари 2019 г., 11,00 ч.

    Зала: 419, Корпус 1

    Публикувано на 09/01/2019