Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на проф. д-р Димитър Тодоров Владев

    Тема: Релефната повърхност – динамична квазиравновесна геограница

    Дата: 12 октомври 2018 г., 10.00 ч.

    Зала: 121, Корпус 1

    Публикувано на 23/09/2018