Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Публична лекция на проф. д-р Христо Йорданов Христов

    ТемаСветодиоди – приложение

    Дата: 24 септември, 2015 г., 16,00 ч.

    Зала: 310, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 08/08/2015