Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на проф. д-р Николай Добринов Начев

    Тема: Антропология на екологията

    Дата: 20 април 2018 г., 14,30 ч.

    Зала: 202, Корпус 1

    Публикувано на 29/03/2018