Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция с лектор Хуан Естебан Юпанки, Перу

    Публична лекция „Философията и науката на инките“ с лектор Хуан Естебан Юпанки, Перу

    Дата: 30 ноември 2017

    Публикувано на 28/09/2017