Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на проф. д-р Веселин Александров Арнаудов

    ТемаОт интегрирана растителна защита към интегрирано плодово производство – състояние и перспективи

    Дата: 14 май 2019 г., 14,00 ч.

    Зала: 419, Корпус 1

    Публикувано на 27/01/2020