Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Работна среща

    Работна среща с работодатели от „Фикосота“ АД – Sunsystem със студенти от специалност „Медицинска химия“

    Дата: юни-септември 2017

    Публикувано на 28/05/2017