Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Семинар

    Семинар на тема „Как да търсим работа?”, организиран от Центъра за кариерно развитие, Агенцията по заетостта и дирекция „Бюро по труда” в Шумен

    Дата: 26 октомври 2016

    Публикувано на 29/09/2016