Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Съобщение относно провеждането на учебни занятия за студентите от ОКС “магистър” (16.10.2020)