Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Съобщение относно провеждането на учебни занятия за студентите от ОКС “магистър” (16.10.2020)