Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщение за предстоящите през есента държавни изпити

  Уважаеми колеги,

  държавните изпити от есенната държавна изпитна сесия ще протекат присъствено по график.

   

  Начален час на писмените държавни изпити и защитите на дипломни работи: 09:00 ч.

  Влизане в съответните зали: до 08:30 ч.

   

  Залите за държавните изпити по специалности ще бъдат изнесени на таблата в Педагогически факултет.

  С уважение: доц. д-р Р. Михайлова

  /декан на Педагогически факултет/

  Публикувано на 28/08/2023