Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Важно съобщение за всички студенти 2 курс в ОКС „магистър“ на Педагогически факултет, обучаващи се на територията на гр. Шумен, гр. Варна и гр. Добрич