Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Заповед относно провеждането на учебните занятия – ОКС “Магистър” първи курс

  Обновено на 16/10/2020 г.

  Уважаеми колеги,

  Предвид усложнената епидемиологична обстановка в страната и в областта, считано от 17.10.2020 г. обучението на студентите от първи курс – ОКС „Магистър“ (след висше образование), обучаващи се в магистърските програми – гр. Шумен, администрирани от Педагогическия факултет ще се провежда в електронна форма за неопределен срок от време чрез използване на Университетската платформа за обучение в електронна среда.

  Ръководителите на курсовете и преподавателите в съответните магистърски програми да реорганизират обучението и своевременно да информират и съдействат на студентите.

  Декан на Педагогически факултет: доц. д-р Е. Люцканова


  Уважаеми колеги,

  Учебните занятия от първия (зимен) семестър на учебната 2020/2021 г. за студентите от първи курс – ОКС „Магистър” (след висше образование), обучаващи се в магистърските програми, администрирани от Педагогическия факултет ще се провеждат присъствено по утвърдените учебни разписи с изключение на магистърските програми: Иновации в началното образование, Иновации в предучилищното образование в гр. Шумен/гр. Варна и Иновации в предучилищното и началното образование в гр. Добрич.

  Учебните занятия за студентите от магистърските програми: Иновации в началното образование, Иновации в предучилищното образование в гр. Шумен/гр. Варна и Иновации в предучилищното и началното образование в гр. Добрич ще се провеждат комбинирано: присъствено чрез консултации по всяка учебна дисциплина, заложена в учебния разпис и електронно чрез Университетската електронна платформа.

  доц. д-р Е. Люцканова<

  Декан на ПФ

  Публикувано на 02/10/2020