Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Електронна библиотека

    Електронната библиотека съдържа текстове на публикации, на преподаватели в Шуменския университет, във формат и обем, предоставен от авторите. Материалите, включени в отворения достъп, са подредени по области на знанието.

    Забранено е ползването на фрагменти от публикациите без предварителното съгласие на автора. Ако желаете повече информация за публикацията, с цел цитирането й, моля, свържете се с нейния автор. Координатите на всеки автор може да намерите на сайта на университета.