Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Безплатни е-ресурси по време на криза

  Уважаеми читатели,

  Във връзка със създалата се ситуация издатели от цял свят продължават да отварят своите бази данни с електронни книги, списания и учебни материали, за да подпомогнат студенти и преподаватели по време на въведената дистанционна форма на обучение.

  През 2020 г. Български Информационен Консорциум създаде специална страница на сайта си: „Безплатни е-ресурси по време на криза“, където своевременно се публикува полезна информация за разнообразни електронни ресурси.

  Списък с безплатни ресурси, обобщен и публикуван от Българския информационен консорциум може да намерите на линк: „Безплатни е-ресурси по време на криза“

  УБ на ШУ

  Публикувано на 15/02/2021