Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Безплатни е-ресурси по време на криза

    Във връзка със създалата се ситуация много издатели от цял свят отварят своите бази данни с електронни книги, списания и учебни материали, за да подпомогнат студенти и преподаватели по време на въведената дистанционна форма на обучение.

    Тук ще намерите връзки към някои от тях: https://bic.bg/bezplatni-e-resursi-po-vreme-na-kriza/

    УБ на ШУ

    Публикувано на 05/04/2020