Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Достъп до колекции с електронни книги от Edward Elgar Publishing

  От 1 юни до 30 юни 2019 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до 904 електронни книги на английски език от издателство Edward Elgar Publishing за 25 институции в страната.

  Монографиите и справочните издания са разпределени в следните тематични области: бизнес и мениджмънт, география, изследователски методи, икономика и финанси, иновации и технологии, образование и методи на обучение, околна среда, политически науки и публична политика, право – практика и обучение, социална политика и социология, урбанизация и регионални изследвания. В колекцията има 11 заглавия с открит достъп, които могат да се използват пълнотекстово и след изтичане на временния достъп.

  Всички заглавия се достъпват чрез платформа Elgaronline (www.elgaronline.com). Пълният списък заглавия може да се види, като се избере функцията „Browse“ и от помощното меню в дясно се избере опцията „Refine by access“, след което се маркира „All accessible content“. Същите възможности се използват и при прецизиране на списъка с резултати от проведено търсене.

  Пълният текст е наличен в .pdf формат и може да се изтегля и разпечатва.

  Публикувано на 25/06/2019