Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Мерки за ефективно ограничаване разпространението на COVID-19

  Уважаеми читатели,

  Във връзка с мерките за ефективно ограничаване разпространението на COVID-19 и съгласно Заповед № РД-10-167/13.03.2020 г. на Ректора на ШУ „Епископ Константин Преславски“ Ви уведомяваме, че библиотеките на Шуменски университет няма да работят с читатели до 13 май 2020 г. включително.

  Студенти на Шуменския университет без регистрация за 2020 г., които желаят да използват електронните ресурси на Библиотеката могат да бъдат регистрирани на е-mail: library@shu.bg, като изпратят своите данни: трите имена, ЕГН, специалност, курс, фак. №, форма на обучение(редовно/задочно), степен(бакалавър/магистър).

  Задавайте своите въпроси, всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,30 ч. използвайки нашите телефони:

  за Централна библиотека – Корпус 3, тел. 0892 293 501 и

  за Педагогическа и чуждоезикова библиотека – Корпус 2, тел. 0892 293 502.

  УБ на ШУ

  Публикувано на 12/04/2020