Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обучение за използванeто на бази данни Web of Sciense

  Уважаеми преподаватели, докторанти и служители,

  На 28.02.2019 г., Университетската библиотека с подкрепата на факултетските ръководства, организира първото за 2019 г. обучение за използванeто на бази данни Web of Sciense.

  Обучението ще се проведe в рамките на две отделни сесии, всяка от по 90 минути. 

  Първа сесия:

  На 28.02.2019 г. от 9.00 в Аулата на университета, в Корпус 1, Ректората;

  Втора сесия:

  На 28.02.2019 г. от 13.00 в зала 211, в Корпус 2, ПФ.

  Каним всички заинтересовани от Факултет природни науки, Факултет хуманитарни науки, Факултет технически науки, Факултет по математика и информатика, Педагогически факултет, Колеж Добрич, ДИКПО Варна и всички докторанти.

  Всички участници ще получат сертификати.

  Подгответе и всякакви въпроси към д-р Цветелина Димитрова, представителя на Томсън Ройтерс за България.

  Публикувано на 09/02/2019