Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Пробен достъп до ProQuest Central и ProQuest Dissertations and Theses Global

    До 03.06.2023 г. представителството на Clarivate за България осигурява безплатен пробен достъп до ProQuest Central и ProQuest Dissertations and Theses Global, вече част от продуктите, собственост на Clarivate Analytics.

    Линк за достъп може да получите в Университетска библиотека, Корпус 3.

    Публикувано на 21/04/2023