Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Работа на Университетската библиотека в условията на извънредна епидемична обстановка

  Уважаеми читатели,

  Във връзка с мерките за ефективно ограничаване разпространението на COVID-19 и съгласно Заповед № РД-10-039/28.01.2021 г. на Ректора на ШУ „Епископ Константин Преславски“ Ви уведомяваме, че библиотеките на Шуменски университет ще работят с читатели от 01 февруари 2021 г. до 30 април 2021 г. включително с нормално работно време при спазване на следните условия:

  • Читалните в Централна библиотека – Корпус 3 и Педагогическа и чуждоезикова библиотека – Корпус 2 ще допускат присъствие на читатели с намален капацитет, в зависимост от работната площ на съответната читалня;
  • Заемните и при двете библиотеки ще работят при спазване на санитарно-хигиенните изисквания и с определен пропускателен режим /по един читател на работна станция/;
  • Ще бъдат допускани читатели само с маски;
  • Не се разрешава ползването от читатели на служебните компютри в читалните зали. При необходимост могат да се ползват лични лаптопи.

  Студенти на Шуменския университет без регистрация за 2021 г., които желаят да използват електронните ресурси на Библиотеката могат да бъдат регистрирани, като изпратят своите данни: трите имена, ЕГН, специалност, курс, фак. №, форма на обучение(редовно/задочно), степен(бакалавър/магистър):

  • на е-mail: library@shu.bg за Централна библиотека – Корпус 3;
  • на е-mail: librarypf@shu.bg за Педагогическа и чуждоезикова библиотека – Корпус 2.

  Въпроси може да задавате всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,30 ч. на нашите телефони:

  Централна библиотека – Корпус 3, тел. 0892 293 501 и

  Педагогическа и чуждоезикова библиотека – Корпус 2, тел. 0892 293 502.

  УБ на ШУ

  Публикувано на 29/01/2021