Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Седем научни списания са представени в международната научна база Web of Science

  Уважаеми преподаватели, докторанти и колеги,

  Университетската библиотека информира всички, които все още не са запознати с факта, че седем научни списания, издавани от Национално издателство „Аз-буки“, са представени в международната научна база Web of Science.

  Съгласно писмо, получено в издателството, сп. „Математика и информатика“ се реферира и индексира в Web of Science: Emerging Sources Citation Index. Така списанието стана първото българско издание в областта на математиката и информатиката, прието в световната информационна база.

  Списанията на обществената медия за образование и наука „Аз-буки“ – „Философия“, „Чуждоезиково обучение“, „Педагогика“, „Български език и литература“, „История“ и „Стратегии на образователната и научна политика“, са в Web of Science Core Collection.

  В нея са качени статиите от броевете на списанията от 2016 г. насам.

  Университетската бибилиотека е абонирана и през 2019 г. за посочените издания.

  Научната периодика на „Аз-буки“ е представена и в:

  • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • EBSCOhost Research Databases
  • Google Scholar
  • Primo (Ex Libris)
  • Summon (ProQuest)
  • Sociological Abstracts
  • ИНИОН – РАН
  • Philosopher’s Index

  Единствен критерий за публикуване на статия в научно списание на Национално издателство „Аз-буки“ е положителна оценка от страна на анонимните рецензенти, оценяващи текста.

  Публикувано на 03/04/2019