Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Записи на уебинари за Scopus и ScienceDirect на Elsevier

    Записи на уебинари за Scopus и ScienceDirect на Elsevier

    Уебинар: “Aвторовите профили в Scopus и как те помагат да покажете Вашите изследвания?” – Ще се запознаете със създаването на авторовите профили, редактирането им, съвети за гарантиране на тяхната актуалност и как с качествени и количествени показатели да подчертаете въздействието на научните си изследвания: https://www.brighttalk.com/webcast/10439/416727

    Уебинара „Архивната колекция по материалознание в ScienceDirect“ по лиценз на МОН. – Ще се запознаете с колекция, която включва 100 влиятелни списания с научна информация по приложна физика и химия, химическо, механично, по гражданско инженерство и електротехника за времето преди 1995 г.: https://brill.com/page/oageneral/general-open-access-information

    Публикувано на 05/06/2020