Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Други библиотеки

  Виртуална библиотека – България Българският национален електронен каталог, поддържан от НБКМ, който съдържа почти 900 000 записа с библиографските описания на публикации в България – книги, сборници, статии от списания, ръкописи, електронни издания, дисертации и пр.
  ББИА Сайт на Българската библиотечно-информационна асоциация
  Съдържа информация за структурата и дейностите на ББИА, проекти, програми и др. Отразяват се световни новини и теми в библиотечно-информационната сфера.
  Асоциация на университетските библиотеки в България (АУБ) АУБ е създадена през 2000г. по инициатива на Университетска библиотека „Св. Кл. Охридски“ с основна цел изграждането на единна университетска информационна система в България.
  Европейско бюро на библиотечните, информационни и документационни асоциации и институции (EBLIDA) Бюрото се занимава с въпроси на Европейското информационно общество като авторско право и лицензиране, дигитализация и онлайн достъп, култура и образование.
  Американска библиотечна асоциация Страницата съдържа полезна информация за библиотечни и информационни работници и връзки към американски библиотеки, каталози и бази.
  НБКМ Страницата на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
  Регионална библиотека – Варна Страница на Варненската регионална библиотека с нейните издания и каталози.
  Библиотеките в България Богата на информация за библиотеките в България страница, с връзки към каталози, стандарти, нормативни документи и др.
  Руска държавна библиотека Страницата съдържа информационни ресурси, изследвания и публикации, новости и събития
  Библиотека на МГУ Московски държавен университет. Страницата на библиотеката предлага информация и връзки към други страници и каталози на руски език.