Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Търсене в електронния каталог на библиотеката

  През 2021 г. Университетската библиотека започна работа с новата версия „АБ УЕБ“. Новата версия на библиотечния софтуер „Автоматизирана Библиотека” – „АБ УЕБ“ е естествено развитие на съществуващия досега, съобразена с новите изисквания на съвременните технологии и представяне на библиотечните документи в Интернет.

  Основните подобрения в новата версия ”АБ УЕБ” се състоят в обединяване на всички фондове: Книги, Периодика, Статии, Нотни издания, Нетрадиционни документи.

  Новият софтуер „АБ УЕБ“ отговоря на тенденциите за автоматизация на библиотечните процеси, като улеснява и обобщава търсенето, обслужването на потребители и представянето на дигиталните обекти.

  Иновативното в обслужването на читателите е, че едновременно се търси във всички бази за обработка на документите и потребителят получава информация, отговаряща на търсенето, за всички документи независимо от вида им.

  Интернет каталогът е съобразен с ползването от мобилни устройства и отговаря на изискванията за “responsive design”.