Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Търсене в електронния каталог на библиотеката

  Търсенето в електронния каталог на библиотеката е организирано по логиката на повечето електронни търсачки. В каталога на интернет страницата има подробна помощ за начините и признаците на търсене. При формулиране на запитването е необходимо да се попълни или избере първо информацията от полетата “Параметри”, а след това се изписва търсения текст. На “Каталог” се избира базата, в която ще се търси информация – книги, периодика, статии, библиографии.

  По признак за търсене се избира една от следните възможности: всички думи, заглавия, автори, предметни рубрики, ключови думи, УДК кодове, УДК и определител, тематични рубрики, за него/за нея, географски понятия, ISBN, издателство, колективен автор.

  Практиката показва, че най-приложими са запитванията по признак “всички думи”, защото така се търси по всички известни данни за документа. Особеност на системата е, че при избор на признак “ключови думи”, в полето “търсен текст” трябва да се изпише изцяло ключовата дума или израза.

  Напр.: рекламни стратегии, а не реклам% или рекламни, защото системата търси само по този признак, само в ключовите думи, както са изписани при въвеждането им. Може да се избере и вида на показване на справката: пълно библиографско описание – съдържа всички елементи от библиографското описание, а също ключови думи и класификационния индекс по УДК, посочващ мястото на документа, ако е наличен в читалнята. Този вид на справката се избира задължително при търсене в база “Периодика”, за да може да се проследи наличността на търсеното периодично издание. кратко библиографско описание – съдържа задължителните елементи от библиографското описание и класификационния индекс по УДК. списък – в таблица са посочени само библиографските данни, необходими за идентификация на документа (сигнатура, автор, заглавие, място на издаване, издателство, година на издаване, страници и др.).

  В полето “търсен текст” се изписва една или повече ключови думи (термини, изрази), като трябва да се спазват следните особености на езика за търсене: За маскиране се използва знакът %, който поставен от дясно разширява търсенето до всички форми и изрази, свързани с изписаното преди знака. Напр.: реклам% – намира библиографски описания, съдържащи реклама, рекламни, рекламиране, рекламни стратегии и пр. При търсене по няколко термина (думи) едновременно, те се свързват с булеви оператор AND (логическо “и”, т.е. сечение на множества) Напр.: финанси AND контрол (намира библиографски описания на документи, които съдържат и двете ключови думи).

  За разширяване на търсенето се използва булеви оператор OR (логическо “или”, т.е. обединение на множества) между отделните ключови думи, които засягат обикновено различни аспекти на малко известна тема. В резултат излизат записи, които съдържат поне една от зададените ключови думи. Напр.: одит OR контрол (намира библиографски описания на документи, които съдържат поне една от ключовите думи) Преимущества на търсенето в локалната мрежа: – може да се зададе хронологичен обхват на справката, като се попълни периода от време, по който да се ограничи търсенето; има богата система от препратки на ключовите думи, изписани под библиографското описание, към другите записи, в които те се срещат, препратки на имена на автори, индекси и др.