Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Национална кампания „Моята професия – моето бъдеще“

  Порталът на българските общини KМЕТА.bg организира национална кампания „Моята професия – моето бъдеще”. В мащабната инициатива партньори са 29 университета, сред които и Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и девет компании. Патрон на инициативата е Министерството на труда и социалната политика. Идеята е да се помогне на родния бизнес в търсенето на квалифицирани служители и да съдейства в изграждането на тясна връзка между учебните заведения и предприемачите. 

  До 31 август 2020 г. включително всички желаещи студенти могат да подадат своята кандидатура, като се регистрират и изпратят своя иновативен проект по избрана тема на специално създадена платформа. 

  Всеки участник може да изпраща до 1 свой авторски проект по конкретно зададена тема/направление.

  Компетентно жури, представено от компаниите – партньори на инициативата, ще определи наградените участници в националната кампания. Всяка от представените фирми има право да избере само един победител по темата, която е анонсирал, който ще получи парична награда в размер на 2000 /две хиляди/ лева, както и възможност за кариерно развитие в съответната компания (по преценка на компанията).

  Публикувано на 19/08/2020