Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • 1 634 абсолвенти завършват Шуменския университет

  1 634 абсолвенти на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ ще получат дипломите си за завършено висше образование в навечерието на студентския празник – 8 декември.

  Първи ще облекат тогите бакалаврите и магистрите от Факултета по технически науки. Церемонията е утре, 1 декември, от 10 часа в Аулата на висшето училище.

  На 2 декември от 11 часа е церемонията за 79 професионални бакалаври, които завършват Колежа в Добрич.

  Педагогическият факултет събира абсолвентите си на 4 декември в 10 часа в Актовата зала на Корпус 2. Завършилите магистърски програми на факултета в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование във Варна ше участват в церемония на 6 декември от 10 часа в заседателната зала на Департамента.

  На 5 декември в 10 часа в Аулата на Ректората дипломите си ще получат възпитаниците на Факултета по природни науки.

  На 6 декември е церемонията на Факултета по математика и информатика. Началото е 13 часа в Аулата.

  Завършилите тази година във Факултета по хуманитарни науки ще положат клетва като възпитаници на Шуменския университет на 7 декември от 10 часа в Аулата. Тържеството ще започне с връчване за четвърти път на наградата на името на проф. д.и.н. Рашо Рашев. Ученият загина при трагичния инцидент с влака София-Кардам на 28 февруари 2008 г. От 2014 г. семейството на проф. Рашев осигурява 500 лева за изявен студент в специалностите История и Археология, образователно-квалификационна степен бакалавър.

  Публикувано на 30/11/2017