Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • 1 ноември – Ден на народните будители

  Академическата общност на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ почете 1 ноември – Деня на народните будители, с поднасяне на цветя на признателност пред паметника-свитък със словата на патрона от Учителното евангелие: „Търсете книгите, защото в тях ще намерите вечният живот“. За делото на просветителите и на борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията, говори зам.-деканът на Педагогическия факултет доц. д-р Виолета Кюркчийска.

  „За мен е удоволствие да Ви поздравя с един от най-българските празници – Деня на народните будители. Празник на достойните българи, които със своето родолюбие, себеотрицание, със силата на своя дух и на своята книжовност запазиха и пренесоха през вековете националното ни самосъзнание.

  Празник на нашата историческа памет, на националното ни самочувствие, повод да се поклоним пред делото на хилядите книжовници и просветители, дали своя принос за съхраняването и утвърждаването на българския дух през вековете“, приветства академическата общност ректорът на Университета проф. д.и.н. Георги Колев.

  В празничния ден председателят на Съюза на учените – клон Шумен, проф. д.ик. н. инж. Андрей Андреев връчи дипломите на новоприети млади учени. Това са гл. ас. Валентин Тонев Атанасов, доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед, доц. д-р Павлина Калчева Йорданова, доц. д-р инж. Петър Красенов Боянов, доц. д-р Керанка Георгиева Велчева, преподавател Румяна Веселинова Василева, гл. ас. Тодорка Симеонова Вълчева и ас. Цветелина Илиева Методиева.  Съюзът на учените в България съществува като неправителствена организация от 74 години, а в Шумен – от 1985 година, припомни проф. Андреев. 150 са членовете на организацията в момента. На тържеството присъстваха областният управител на Шумен проф. Стефан Желев, деканът на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ в НВУ „Васил Левски“ полк. доц. Дилян Димитров, много университетски преподаватели и граждани.

  Деканското ръководство на Педагогическия факлутет организира в навечерието на празника среща на студенти с представители на Университетската библиотека. Ръководителят й д-р Марияна Петева презентира Наръчник за търсене на учебни и помощни материали в електронния каталог на университетската библиотека при ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 01/11/2018