Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • 100 години от рождението на Иван Пейчев

  Катедрата по история и теория на литературата във Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” организира Национална научна конференция на тема „Непосилната лекота на свободата. Сто години от рождението на Иван Пейчев”.

  Научната проява е част от националните чествания по случай годишнината на поета. Те са организирани от Община Шумен, Шуменския университет, Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров” и Дружеството на писателите „Иван Пейчев” в Шумен.

  Със свои текстове върху творчеството на Иван Пейчев в конференцията ще участват преподаватели от ШУ “Епископ Константин Преславски”, Нов български университет, Русенския университет “Ангел Кънчев”, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас и изследователи от Института по литература към БАН.

  Официалното откриване на конференцията е на 9 декември от 9 часа в Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”. Същия ден в 11,30 часа в парковото пространство пред библиотеката ще бъде открит паметник на поета.

  Като част от националните чествания, на 7 декември от 17,30 часа в Книжен център „Гринуич” в София ще се състои премиерата на сборниците „Лирика” и „Психография и критика”. Сборниците ще бъдат обсъждани и в Шумен, но на 8 декември от 17 часа в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров”. Тогава ще бъде открита фотодокументалната изложба „Листа от албума”. Също на 8 декември, но от 16 часа ще бъде представена стихосбирката на Илияна Желязкова „Босоногият принц”.

  Публикувано на 01/12/2016