Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • 12 университета от 8 балкански държави създават регионална мрежа за спортна наука и образование

    Ректори, заместник-ректори и декани на 12 спортни университета от 8 балкански държави подписаха на 14 ноември 2019 г. в Националната спортна академия “Васил Левски” Рамково споразумение за сътрудничество между спортните университети и факултети и създаването на регионална мрежа за спортна наука и образование. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е едно от българските висши училища, които подкрепят споразумението. В церемонията по подписването му участва заместник-ректорът доц. д-р Чавдар Сотиров.

    Събитието предшества откриването на Втория международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“, съвместно с Първи балкански научен конгрес „Физическо възпитание, спорт, здраве“, което ще бъде  по време на тържественото честване на Деня на Академията – 15 ноември.

    Всички участници приветстваха инициативата на спортната Академия и с подписите си под документа сложиха началото на съвместното сътрудничество за създаване на реални условия за развитие на спортната наука и спортно образование на Балканите.

    Публикувано на 15/11/2019