Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • 120 участници в Националната конференция с международно участие „Природни науки 2017”

  120 преподаватели, студенти и докторанти от България, Германия, Турция, Сърбия и Франция ще се включат в Националната конференция с международно участие „Природни науки 2017”. Тя е традиционна за Факултета по природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и тази година се организира за 15-ти път. От 29 септември до 1 октомври домакин на форума ще бъде Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование във Варна.

  Конференцията има за цел представяне, обсъждане и публикуване на научните резултати на преподаватели, научни работници, докторанти и студенти в областта на природните науки. Тя съдейства за развитие на творческите връзки между участниците и създава условия за споделяне на идеи и обмен на добри практики, за организиране и провеждане на съвместни междууниверситетски и интердисциплинарни изследвания.

  Тържественото откриване на конференцията е утре, 30 септември, в 9 часа, в присъствието на ректора на Университета проф. д.и.н. Георги Колев.

  Пленарните доклади са:

  Красимир Методиев

  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна

  Предизвикателствата на природата – особено опасни инфекции и рискове за приложението им като биологично оръжие

  Милен Богданов

   Катедра по органична химия и фармация, СУ „Свети Климент Охридски”

  Зелени технологии. Иновативни технологии с йонни течности

  Работата на конференцията ще е в пет секции:

  • химически науки с модератор проф. д.х.н. Валерий Христов;
  • физически науки с модератор доц. д-р Борислав Борисов;
  • биоразнообразие, биомедицина, биоресурси и екология с модератор проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова;
  • география и туризъм с модератор доц. д-р Димитър Владев;
  • дидактика и образователни политики с модератор доц. д-р Росица Владева .

  В рамките на конференцията ще бъдат изнесени публични академични лекции:

  Борислав Борисов

  Теория срещу експеримент или откриването на планетите-джуджета

  Сунай Ибрямов

  Многоцветно фотометрично поведение на избрани звезди преди Главната последователност на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел

  Доротея Василева

  Роля на ексцентричните двойни звезди за съвременната астрофизика

  Публикувано на 29/09/2017