Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • 20 години Университетско издателство

  Наследник на основаната през 1978 г. печатна база – основно структурно звено на Шуменския университет, преди 20 години Университетското издателството “Епископ Константин Преславски“ получава удостоверение за присъждане на международен стандартен номер на книгата от националната ISBN агенция.

  Основната дейност на Издателството е ориентирана главно към отпечатването на учебници, учебни помагала, годишници, сборници от различни научни конференции, монографии, автореферати, както и материали, свързани с ежедневното функциониране на Университета. Едновременно с това се изпълняват и външни поръчки – вестници, стихосбирки, списания, формуляри, бланки и др.

  От две години базата разполага с техника, която позволява производството на книги с добро качество, красива визия и сравнително ниска себестойност. Значително е увеличен броят на заглавията, излезли от печат. Макар че в Издателството в момента работят само трима души, това не възпрепятства неговата ритмична и значима дейност. От началото на годината до момента са отпечатани  близо 60 заглавия.

  Университетското издателство е член на Сдружението на издателите на научна и университетска книжнина /СИНУК/.

  Web-сайта http://izdatelstvo.shu.bg/ предоставя на заинтересованите богата информация за наличните заглавия и предлага електронен магазин.

  Официалното честване на годишнината ще се състои на 26 септември (сряда) от 13 часа в зала 118 на Ректората. 

  Публикувано на 25/09/2013