Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • 20 март – Световен ден на социалната работа

  Представители на 22 държавни и общински институции, доставчици на социални услуги от Община Шумен заедно ще отбележат 20 март – Световен ден на социалната работа. Инициатори на събитието са Община Шумен, Комплексът за социални услуги за деца и семейства и Шуменският университет “Епископ Константин Преславски”.

  На 20 март от 11 часа Комплексът за социални услуги ще бъде домакин на среща на професионалистите от всички социални структури от Община Шумен, които отдават подкрепа на деца и семейства, на възрастни хора и хора с увреждания.

  Отвореното пространство за споделяне ще постави акцент върху удовлетворението, трудностите и предизвикателствата, пред които е изправен социалният работник в своята работа.

  Денят на социалната работа се отбелязва в България от 2007 г. всеки трети вторник на месец март, по инициатива на Международната федерация на социалните работници в знак на признателност към приноса им за благото на световната общност.

  Публикувано на 19/03/2018