Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • 210 години от рождението на Глинка

    Катедрата по музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство на Педагогическия факултет, съвместно с Народното читалище „Добри Войников – 1856” и Славянското дружество „Васил Друмев”, организира честване по случай 210-годишнината от рождението на композитора Михаил Иванович Глинка. Събитието ще започне със слово на проф. д.изк.н. Стефан Хърков. Ще бъде излъчен филм за живота и делото на известния музикант, смятан за основоположник на руската класическа музика.
    Честването ще се състои на 15 май (четвъртък) в зала „Сава Доброплодни” на читалището и ще започне в 17 часа.

    Публикувано на 14/05/2014