Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • 40 години русистика и специалност Руска филология в Шуменския университет

  На 11 октомври (петък) Катедрата по руски език на Факултета по хуманитарни науки ще чества тържествено 40-годишнината от основаването си.

  Събитието ще бъде отбелязано с откриването на Център по русистика и кръгла маса на тема „Традиции и новаторство в българската русистика”. По време на научната дискусия ще бъдат представени сборниците „Русистика 2013” и „Библиографски справочник на лингвистичната русиситка в България 2007 – 2013 г.”

  Начало – 10 ч. в зала „Панчо Владигеров” на Корпус 2 на Шуменския университет.
   

  Публикувано на 10/10/2013