Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Студенти от Шуменския университет завоюваха второ място в Национално състезание по растителна защита и растениевъдство

    Студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” завоюваха второ място в Националното състезание по растителна защита и растениевъдство. Отборът е от студентите в специалност „Растителна защита” на Факултета по растителна защита Айше Мустафа, Юмит Шабан, Ердал Хаккъ, Айше Насуф, Айлин Халим и Нина Иванова.

    Състезанието се провежда за първи път по инициатива на Агрономическия факултет на Лесотехническия университет като част от проекта „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет”. Победител е отборът на университета-домакин, на трето място са класирани представителите на Факултета по растителна защита и агроекология към Аграрния университет в Пловдив.

    Публикувано на 10/04/2018