Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Професор от Шуменския университет участва в славистичен конгрес

  Проф. д-р Димитър Попов от Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” участва в ХVI-ия международен конгрес по славистика в Белград. Той бе там по препоръка на Лилия Дускаева от Санктпетербургския университет като представител на Международната комисия по медиалингвистика на славянските книжовни езици.

  В международния симпозиум участваха учени от Софийския университет, Великотърновския университет и Пловдивския университет. Доклади изнесоха изследователи от Института по български език и Института по литература към БАН и от УНСС. В конгреса участва и възпитаникът на Шуменския университет Емине Инанър. Тя е завършила руска филология в Шумен, а сега е декан на Факултета по русистика в университета в Истанбул.

  Проф. д-р Попов изнесе доклад на тема “Медиатекстът като обект на славистичните и дискурсологичните изследвания в българската лингвистика”. Всеки от участниците получи сертификат.

  Учените от международния конгрес бяха специални гости на приема на сръбския президент и на посланика на България в Сърбия.

  Публикувано на 28/08/2018