Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Абсолвенти – 2012

  Тържествените промоции на абсолвентите от випуск 2012 г на Шуменския университет ще се състоят по традиция в навечерието на 8 декември.
  Тази година абсолвентите, които искат да получат церемониално своите дипломи за завършено висше образование, да облекат тога и да участват в традиционната снимка с хвърляне на шапки пред Ректората следва да заявят своето желание в срок до 3 декември в електронната форма за регистрация: http://shu.bg/content/diplomi

  Промоциите ще се проведат от 5 до 7 декември по график:
  Факултет по хуманитарни науки
  5 декември (сряда) – 11 часа – в Аулата на Ректората
  Факултет по математика и информатика
  5 декември (сряда) – 14 часа – в Аулата на Ректората
  ДИКПО (за обучаващите се в специалност Туризъм и в магистърски програми)
  6 декември (четвъртък) – 10 часа – в Департамента
  Колеж – Добрич
  6 декември (четвъртък) – 13 часа – в Колежа
  Педагогически факултет
  7 декември (петък) – 9 часа – в Актовата зала на факултета
  Факултет по природни науки
  7 декември (петък) – 11 часа – в Аулата на Ректората
  Факултет по технически науки
  7 декември (петък) – 14 часа – в Аулата на Ректората
   
  Във връзка с подготовката на церемониите е необходимо абсолвентите да се явят час и половина по-рано от обявеното начало. 

  Публикувано на 14/11/2012