Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Акад. Якоб Махмудов гостува в Шуменския университет

  Академик Якоб Махмудов гостува на 4 октомври 2019 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и се срещна с ректора проф. д.и.н. Георги Колев и зам.-ректора доц. д-р Константин Константинов.

  Акад. Махмудов е депутат в Парламента на Република Азербайджан, ръководител на Института по история в Националната академия на науките на Република Азербайджан (НАНА) и член на Турската академия на науките, почетен професор в Оксфордския университет. Гостът е в България за участие в Международната научна конференция „Късноантичното християнство в Югоизточна Европа“, която се организира и провежда в Регионален исторически музей-Ямбол.

  При посещението си в Шуменския университет акад. Махмудов бе придружаван от водещите научни сътрудници Аллахверди Алимирзоев и Рамин Ализаде от Института по история в Азербайджанската академия на науките.

  В разговора с проф. Колев бяха обсъдени възможностите за сключване на договор за сътрудничество между Шуменския университет и Института по история в НАНА, създаване на център за изучаване на историята на азербайджанско-българските отношения, провеждане на научни конференции и издаване на книги.

  Публикувано на 04/10/2019