Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Акaдемическият хор на Шуменския университет участва в Международен фестивал

  От  15 до 18 април в Благоевград  се провежда Осмият международен фестивал „Среща на студентските хорове”. Фестивалът се посвещава на 20-тата годишнина от основаването на смесения хор на Американския университет и е най-значимото музикално събитие организирано от висшето училище.

  Музикалният форум се провежда веднъж на две години. Освен хорове от България, досега в него са участвали и състави от Германия, Гърция, Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина. Фестивалът се приема с голям интерес от страна на хоровата общественост в града и страната, на местните и централни медии.

  Организационният комитет кани специални гости – изтъкнати композитори, диригенти и хорови деятели с международна известност, да ръководят съпътстващите събитието творчески работилници, срещи и семинари, което допринася много за усвояване на чуждестранния опит в сферата на хоровото изкуство.

  Тази година за участие във Фестивала е поканен и Академическият хор на Шуменския университет. Формацията е създадена през март 2011 година от Юлияна Панова, главен асистент по дирижиране в Катедрата по музикално изпълнителство. Участниците са основно студенти от специалността Педагогика на обучението по музика на Педагогическия факултет, но има и студенти от други специалности на Университета.

  В краткия си творчески път хорът има десет концертни участия в събития на Шуменския университет. През ноември 2012 година беше домакин и участник в два уоркшопа с проф. Пьотр Суд и д-р Бенедикт Одиа от Университета „Казимир Велики” гр. Бидгожч, Полша. Инициатор е и на Първия студентски конкурс за диригенти „Златната палка”.

  Хорът на Шуменския университет ще се представи в заключителния концерт на фестивала в Благоевград с разнообразна програма, включваща песни от различни стилове и епохи. В рамките на фестивала ще се проведе и научна конференция на тема: “Съвременното студентско и младежко хорово изкуство – проблеми, достижения, тенденции”, в която с доклади ще се участват главен асистент Юлияна Панова и Христо Атанасов, магистър специалност Педагогика на обучението по музика.

  Публикувано на 18/04/2013